Shri 108 Vishwa Surya Sagar Maharaj accords welcome to Shri Vinamra Sagar Maharaj

Bhopal: The most influential disciple of Shri 108 Vidya Sagar Maha Muniraj and the disciple of Acharya Shri Samay Sagar Maharaj, Muni Shri 108 Vinamr Sagar Maharaj Sangh was given a grand welcome by the Parshvanath Digambar Jain Temple Committee, Ashoka Garden Jain Samaj. The Acharya Bhakti was done by the Gurudev Sangh. Thereafter, a grand Aarti of Gurudev Sangh was performed.

Shri Jyoti Ashok Jain Sarni told that in welcoming Gurudev, society’s Sumit Bhaiya, Anil Bhaiya, local councilor Suryakant Gupta, along with Bhopal Jain Samaj Panchayat Committee Trust’s president Manoj Bangaji, society’s president and Panchayat Committee Trustee’s trustee Sachendra Jain Guddu Bhai with his trust committee, Sharad Ajmera, Pradeep Jaisinagar, Dilip Sironj, Dada Labhmal Ji, Rakesh Mungawali, Ankit Jain (Samay), Manoj Jain (Grocery), Satish Jain Sahara, Arvind Jain Laddu Bhaiya, Vinod Jain (Dau), Harish Bhai Chandra Sweets Engineer Anil Jain, Rakesh Sanjay Jain, Jai Kumar Shubham Medical, Vinay Jain Silwani, Kamal Kumar Jain, Vipin Jain Tada, Amit Saurabh, Anil Pharma, Rahul Jain, Monty Girnar Youth Mandal with its divine proclamation, Arun Jain Sarni and a large number of people were present.

Leave a Reply